Home

Hoeveel implantaten, robotarmen en –benen, chips en intelligentie zit er in de mens aan het eind van deze eeuw?

Wild Projects heeft een schilderij gemaakt over de ontwikkeling van de mens in de 21ste eeuw.  De basis voor het schilderij zijn de volgende vragen:

Is de Darwiniaanse evolutie van de mens na een miljoenen jaren durend tijdperk ten einde gekomen? Zal de toekomstige evolutie steeds meer technologisch van aard zijn? Als we nu al gebruik kunnen maken van implantaten, robotarmen en –benen, chips en intelligentie in en aan het menselijk lichaam, hoe kan de mens er dan over honderd jaar uitzien?

Het schilderij geeft een beeld van de mogelijke evolutie van mensen en dieren met genetische manipulatie en cyborg-technologie. De titel van het schilderij is ‘Artificial Creatures, een toekomstbeeld van technologie in 2080’ (canvas 120×160 acryl (2016).

wild projects
schilderij artificial creatures – canvas 120×160 acryl – 2016

In de komende decennia zullen wij getuige zijn van grote innovatieve doorbraken in de medische wetenschappen. Het zou zo maar kunnen dat de mens daardoor op veel hogere leeftijd langer gezond kan blijven. Nieuwe vormen van kunstmatige, elektronische intelligentie zullen steeds meer grip krijgen op ons leven. Nu wijst TomTom ons nog de weg, over tien jaar rijdt de auto op de automatische piloot van A naar B en over twintig jaar kunnen we virtueel reizen zonder ons te verplaatsen.

Zal de mens in staat zijn ethisch verantwoord om te gaan met de snelle technologische veranderingen? Verkeerd gebruik van technologie, per ongeluk of met opzet, kan onze beschaving terugwerpen in het stenen tijdperk. Dit geldt natuurlijk ook voor het niet aanpakken van klimaatverandering. Om te voorkomen dat het uit de hand loopt is internationale samenwerking en besluitvorming nodig. Een grote uitdaging want de meeste politieke leiders zijn vooral bezig met de korte termijn en het verdedigen en versterken van de belangen van hun traditionele achterban. Het huidige democratisch systeem past niet meer bij onze complexe samenleving. Eén keer in de vier jaar stemmen op een politieke partij waarmee we het maar voor een deel eens zijn, helpt niet om de ingrijpende veranderingen in ons leven in goede banen te leiden. Lees voor meer informatie de blogs over democratische vernieuwing op deze website.

Wild Projects levert creatieve toepassingen

Wild Projects ontwikkelt creatieve toepassingen voor maatschappelijke innovatie. Om de samenleving slimmer, socialer en duurzamer te maken. home_wild_projects_logoWij zien de stad als een laboratorium van verandering.   Amsterdam  beschikt inmiddels over een aantal locaties voor het faciliteren van start-ups op het gebied van techniek en wetenschap. Het is van belang dit op te schalen door het ontwikkelen van een (internationale) innovatiecampus.

contact_wilkd_projects
geodesign_wild_projects

Maar er is meer nodig. Een goede voedingsbodem voor wetenschap, techniek en design begint al op jonge leeftijd. Daarom willen wij dat elk stadsdeel een ontmoetings- en maakplek heeft om initiatieven van onderop en van jong en oud te faciliteren. Wij willen dat jongeren, vanaf groep 8 van de basisschool, in citylabs (maakplekken) kunnen experimenteren met techniek, design en bijvoorbeeld 3D printers. Onderwijs wordt zo aangevuld met werkplaatsen zodat er in Nederland een creatieve en innovatieve maakcultuur ontstaat. Do-it-yourself én do-it-together!

Wij onderzoeken wat het nieuwe maken betekent voor mensen en voor de samenleving. In de blogs op deze website staan voorbeelden van toepassingen om maken in steden te stimuleren zoals Broedplaats 2.0 en het plan voor de internationale innovatiecampus.

home_wild_projects
Fablab Amsterdam is a fully equipped digital fabrication workshop
Het is tijd voor fundamentele hervormingen

Einstein heeft het volgende gezegd: ‘we could not get out of a problem with the same thinking that got us into it.’ Dit kan ook worden gezegd over het huidige politieke bestel en de wijze waarop veel politici nog functioneren. Maar lokaal kunnen politieke partijen het verschil maken als zij initiatieven van creatieve en ondernemende burgers stimuleren en faciliteren.

home_wild_projects
In de voorstelling op het schilderij ‘De val van Icarus’ van Pieter Bruegel de Oude (ca 1558) wordt de nadruk gelegd op de landbouwer op de voorgrond, de herder en de visser, die geen acht slaan op het drama dat zich in hun nabijheid afspeelt.

Op Europees niveau zal meer geïnvesteerd moeten worden in R&D. De focus op onderzoek zal duizenden arbeidsplaatsen voor hoogopgeleide werkloze jongeren opleveren. Politici blijven echter de belangen van de landbouw (vaak  grootgrondbezitters) behartigen terwijl jongeren geen werk hebben. In Spanje is 55% van de jongeren werkloos; de obers in Spanje zeggen dat zij de best opgeleide mensen ter wereld zijn. In Nederland werkt 25% van de jonge academici ver beneden het opleidingsniveau, bijvoorbeeld als home_wild_projects_ipad_universityschoonmaker of als medewerker aan een lopende band.

Wij proberen met onze creatieve denkkracht zogenaamde wild projects in gang te zetten. Wij willen bijvoorbeeld dat leerlingen van groep 8 kennis maken met ondernemerschap en innovatie. De ervaring dat het leuk is om iets te creëren en construeren kan het begin zijn van later ondernemerschap. In een economie waarin we meer moeten doen met minder is het belangrijk dat creativiteit en ondernemerschap al op jonge leeftijd worden gestimuleerd.

Creatieve, ondernemende mensen maken het verschil

home_wild_projects
zelf aan de slag met techniek

Jongeren zullen na hun studie in staat moeten zijn om zelf werk te creëren. Creatieve, ondernemende, jonge mensen kunnen het verschil maken. Bijvoorbeeld door vanuit een nieuw perspectief en met nieuwe waarden producten en diensten op de markt te brengen. Maar ook door de concurrentie aan te gaan met gevestigde bedrijven die niet in staat zijn zich aan te passen. Wij kunnen nieuwe ondernemers helpen bij hun ontdekkingstocht. In de toolkit staat een aanpak om aan de slag te gaan.

wild projects: nieuwe groei door do it together!

Mede door de bankenfraude, de euro crisis, de bezuinigingen, het veranderende consumentengedrag en de vergrijzing is de rek uit de economische groei. De Duitse economie is sterk dankzij de enorme investeringen in duurzame energie. Er werken bijna 400.000 mensen in de schone technologie (cleantech) sector. Maar als je niet kunt investeren kan de ‘meer met minder’ strategie de positie van een bedrijf versterken. Dit kan door het besparen op of het vervangen van schaarse grondstoffen door dematerialisatie, het ontwikkelen en gebruiken van alternatieve materialen en 3D-printing.

home wild projects
Ontwerp van een Paleis voor Volksvlijt 2.0

Door het slimmer en duurzamer maken van organisaties door het effectiever en duurzamer inzetten van mensen en het werken met teams en zo weinig mogelijk managers. Nieuwe groei die de aarde niet verder uitput kan vooral worden gerealiseerd door kennis te delen, talententeams te vormen en samen te werken met een gemeenschappelijke visieDit kan met een coöperatie, bijvoorbeeld een researchcoöperaties die onderzoek doet naar nieuwe medicijnen en op de markt brengt. In de toolkit staan voorbeelden van innovatieve bedrijven.

home_wild_projectsDuitsland heeft de omslag naar de groene economie met groene groei al gemaakt. In Nederland begint dit lokaal op gang te komen. Onze activiteiten zijn gericht op het helpen van organisaties die gericht zijn op het realiseren van meer met minder energie en materialen en het centraal stellen van de menselijke behoeftes in plaats van de (neoliberale) eisen van de markt.

Michael Porter (shared value) stelt: ‘Wat goed is voor de samenleving is goed voor bedrijven’. Zie bij diensten wat advies- en projectbureau Wild Projects voor u kan betekenen.

Mooi voorbeeld van meer met minder en beter

Onze visie kunnen we aanvullen met een voorbeeld van meer met minder. Wij willen u graag kennis laten maken met de bioloog Miguel Medialdea van Veta La Palma. Miguel kweekt vis op een natuurlijke manier zonder de vis voer te geven. Miguel stelt dat hij een expert is in het creëren van relaties. Daarmee heeft hij een circulair business model ontwikkeld. Miguel zegt in de video: ‘We have to try new business models integrated in nature’. Klik op de video hieronder.

Bezoek voor meer informatie over stadmakers de website www.stedenintransitie.nl.

Share

slimmer, creatiever, duurzamer organiseren