innovatie

innovatie

Sociale innovatie is succesfactor

Een nieuwe visie op werken en innovatie van werkprocessen is voor veel organisaties noodzaak om te kunnen overleven. Niet vasthouden aan het verleden maar open staan voor nieuwe technologische en vooral voor sociale innovaties. Wij kunnen helpen bij het bepalen van visies en het opzetten van innovatieve projecten om de noodzakelijke veranderingen op gang te brengen.

Een voorbeeld van innovatie bij Scania eind jaren tachtig

Eind jaren tachtig kwam ik regelmatig in de vrachtwagenfabriek van Scania in Zwolle. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar kwaliteitszorg en kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse industrie. Een van de mooiste projecten die ik in mijn carrière als onderzoeker en consultant heb mogen meemaken vond plaats in deze fabriek. In die tijd liep Zweden, en vooral Volvo, wereldwijd op kop met de humanisering van de arbeid. Scania in Zwolle was in de jaren tachtig voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit en zodoende een voorbeeld in de Nederlandse industrie. Dit gebeurde met kwaliteitskringen waarin medewerkers uit de fabriek samen nadachten hoe allerlei zaken verbeterd konden worden. Rond 1989 was ook het eerste deel van de

innovatie
een Scania in de jaren zestig

assemblagelijn aan de beurt, waarin het platform (het frame) van de vrachtauto in elkaar werd gezet. Tot dat jaar voerden de medewerkers iedere dag dezelfde repeterende taken uit. Het werk was vermoeiend omdat zij steeds zware apparaten moesten tillen. Medewerkers kregen rugklachten.

Toen zij in een kwaliteitskring aan verbeteringen mochten gaan werken, grepen zij hun kans om innovaties door te voeren. Het resultaat was dat er een apparaat werd gemaakt waarin het hele platform kon worden gekanteld zodat zij niet steeds hoefden te bukken. De zware apparaten werden met contragewichten boven de assemblagelijn opgehangen, zodat ze een stuk minder wogen. De medewerker gingen alle taken uitvoeren en deden om de beurt de eindcontrole. Resultaten waren foutloos assembleren, optimale arbeidsomstandigheden en veel leuker (team)werk.

Bijna iedereen is in staat zijn of haar eigen werk te managen

Nog steeds zien we in veel (overheids)organisaties starre structuren en veel controle door managers op mensenProfessionals in het onderwijs en de zorg worden gehinderd door bureaucratie bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Innovaties in het werk zijn nodig om de overheid beter te laten functioneren. Meer aandacht is nodig om verspilling van tijd aan bureaucratische procedures tegen te gaan. Ingrediënten voor verbetering zijn het werken met teams, zelfsturing en alleen (meewerkend en meeproducerend) management als het aantoonbaar nodig is. Dat het zoveel beter kan, toont Buurtzorg Nederland aan.

Deze organisatie heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Met betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden werken in kleine autonome Buurtzorgteams. Zodoende wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut.

3D printing is een nieuwe revolutie
innovatie
bord en bestek geprint met 3D printer (Dutch Design Week)

Op deze website hebben we al enkele blogs geschreven over 3D printing, Tijdens de Design Week hebben we de afgelopen jaren al kennis kunnen maken met deze nieuwe manier van produceren. Nederland heeft een koppositie op dit gebied en hopelijk zijn we in staat om die te behouden. Het gaat op de foto om relatief kleine voorwerpen, maar er stond ook al een stoel die uit de 3D printer kwam.

innovatie

3D huis aan het IJ

In Amsterdam hebben architecten een grote 3D printer gemaakt   waarmee grote delen van een huis kunnen worden geprint. Deze architecten willen het eerste 3D geprint huis ter wereld produceren. Hieronder is een interview te zien uit DWDD waarin de architecten hun plan toelichten met een maquette. Overigens is hierbij ook sprake van sociale innovatie omdat zij dit doen in een open innovatieproces waarbij iedereen een (geprint) steentje kan bijdragen.

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/233759

Het voorbeeld toont aan dat we zaken anders kunnen aanpakken. Door innovatief aan de slag te gaan kunnen we de crisis bedwingen.

Sociale innovatie is ook: Uitdagend onderwijs op basisschool 

Geef leerlingen in groep 8 een opdracht om zelf iets te bedenken, te ontwerpen en vervolgens te laten uitzoeken hoe zij dit kunnen realiseren. Daarbij is het belangrijk dat zij in kleine groepjes samen

innovatie
voorbeeld van een 3D printer

werken zodat ze kunnen leren gebruik te maken van elkaars talenten. Deze visie is in 2005 onder de naam Spinlab uitgewerkt en heeft ondersteuning gekregen van de Stichting Nederland Kennisland. Nog steeds proberen overheden banen te creëren, maar slagen daar nauwelijks in. Daarom moet het creëren van je eigen werk al op jonge leeftijd worden gestimuleerd met aanpakken zoals het Spinlab.

Casus: Een flexibele aanpak voor Moodle

Bij het invoeren van het elektronische leersysteem Moodle wordt op basis van een visie op het nieuwe leren gewerkt met een flexibele aanpak. Wij hebben ervaren dat een invoeringsproces vaak anders loopt dan vooraf was bedacht. Bovendien heeft het niet zo veel zin om medewerkers al trainingen te geven als zij niet direct daarna met het nieuwe systeem gaan werken. In het invoeringsproces staat het leren door te doen centraal. Gewoon uitproberen en daarvan leren. Klein beginnen en stap voor stap nieuwe opties toevoegen. Het is beter om docenten pas een opleiding of training te geven als zij een opleiding in Moodle moeten ontwikkelen. Het uploaden van bestanden en webvideo’s moeten zij ook gewoon thuis kunnen doen. Dat bespaart veel tijd.

Verder zien we ook dat sneller dan gedacht al een of meerdere opleidingen met Moodle moet worden geleverd omdat een opdrachtgever dat wil. Van belang is dan om een kleine kopgroep van medewerkers te vormen die snel van start gaan. Daarna kunnen in de maanden daarna steeds nieuwe medewerkers worden getraind als zij ook met het systeem gaan werken. Zo treedt geen verlies op van nieuw aangeleerde vaardigheden.

De aanpak is gericht op het stap voor stap betrekken van medewerkers door het geven van een korte introductieopleiding, gevolgd door een vaardighedentraining. Medewerkers die een opleidingen moeten ontwikkelen, krijgen een uitgebreidere opleiding met de achtergronden van het nieuwe leren.

 

 

 

 

 

 

 

Rond de ontwikkelaar creëren we een kleine kring van docenten en en projectbegeleiders. De ontwikkelaar stuurt de kring aan als een projectleider en is daarmee verantwoordelijk voor het slagen van zijn of haar opleidingsproject. De betrokken docenten en trainers wordt gevraagd om Moodle toe te passen tijdens de fysieke bijeenkomsten. Voordeel is dat de cursisten dan sneller vertrouwd raken met Moodle.

In grote opleidingsinstituten wordt meestal gewerkt met een Moodle-team waarin enkele medewerkers zich ontwikkelen tot specialisten. In het eerste jaar willen we bereiken dat enkele koplopers het voortouw nemen met in hun kielzog een kring van docenten, trainers en projectbegeleiders. Dit proces wordt gestimuleerd door het Moodle-team.

Wij kunnen het proces van visievorming, het hosten en implementeren van het systeem, het geven van opleidingen, het organiseren van teamvorming, het samen ontwikkelen van de eerste digitale opleidingen, etc. voor u uitvoeren.

HOME

Share

slimmer, creatiever, duurzamer organiseren