over wild projects

Over wild projects

wilde (innovatieve & creatieve) projecten zijn nodig voor het ontwikkelen van de slimme, sociale en duurzame stad van de toekomst

over_wild_projects
logo wild projects

Wij vinden dat er meer experimentele en innovatieve projecten nodig zijn om nieuwe banen te creëren en de samenleving dynamischer en duurzamer te maken. Burgers en bedrijven zijn daar al mee bezig, maar lokale overheden kunnen ook initiatieven nemen. Wild Projects kan daarbij helpen.

De Amerikaanse filosoof Henri David Thoreau, schrijver van Walden, schreef over zijn twee jaar durende ervaring in de bossen:

wat ik wilde zeggen is dat in het wilde leven het behoud van de wereld ligt. Niet het spoor terug volgen maar naar de toekomst gaan met lust tot avontuur en ondernemingszin.

Bron: Frédéric Gros, Wandelen. Een filosofische gids. 2013.

Over Wild Projects

over_wild_projects
geometrisch ontwerp door toon jansen

Wild Projects publiceerde artikelen over the Green Store in Almere op de website Nieuw Nederland – steden in transitie, een artikel over gentrificatie en over een (pendelmetro) verbinding tussen Amsterdam CS en Noord. 

over wild projects
voorstel pendelmetro tussen station Amsterdam CS en Overhoeks (Amsterdam Noord)

Verder ook artikelen in de Filmwijkkrant. ZIE op: http://filmwijkkrant.files.wordpress.com/2013/10/filmwijkkrant-oktober-2013.pdf

over wild projects
schets voor het Spinoza Centrum aan het IJ (toonjans 2017)

Lees ook artikelen in het jubileumnummer van juni 2013:

http://filmwijkkrant.files.wordpress.com/2013/07/filmwijkkrant-juni-2013.pdfover_wild_projects

Reisverhalen

Het reisverhaal over de belevenissen tijdens het backpacken in Zuid-Amerika tref je op deze plek aan. Het afsluitende verhaal over Lucy in the Sky HIER. De reportage over wonen in het witte, Moorse vestingstadje Vejer de la Frontera in Andalusië, Spanje staat onder REISVERHALEN

over_wild_projects
kunstwerk van James Turrell in Vejer de la Frontera – foto tj2013
Meer blogs staan in de linkerkolom op de HOME pagina.

Waarom zijn ‘wilde’ projecten nodig?

‘Wilde’, creatieve en innovatieve projecten kunnen nieuwe banen creëren en de samenleving dynamischer en duurzamer maken. ‘Wild’ is het zoeken van oplossingen die innovatief zijn en zorgen voor verandering in de samenleving.

<1> Innovatie is een ontdekkingstocht

In de 16e en 17e eeuw trokken kunstenaars de wereld in om tekeningen te maken van steden, fauna en flora. Een voorbeeld daarvan is Joris Hoefnagel uit Antwerpen die tekeningen van steden in Spanje maakte (zie op deze website onder blogs/vejer de la frontera het verhaal van Hoefnagel). Een voorbeeld van onze hedendaagse tijd is het plan om een huis in Amsterdam te ontwerpen met onderdelen die uit een 3D-printer komen. Een ander innovatief product dat met crowd funding op de markt is gebracht is de Wakawaka LED lamp. Nieuwe projecten komen van projectorganisaties zoals Urgenda en Rewilding Europe. Niet alleen de natuurgebieden moeten weer wilder worden, maar ook de samenleving. Een video van de Wild Foundation (www.wild.org) laat zien waarom verwildering van natuurgebieden van groot belang is. De video is gemaakt voor het tiende congres wild10 met de titel: ‘make the world a wilder place’.

In een wereld waarin alles kant en klaar wordt aangeboden is het van groot belang dat met name jongeren leren om zelf dingen te ontwerpen en te construeren. Stuur kinderen op (virtuele) ontdekkingstocht zodat ze leren zelf oplossingen te bedenken.

<2> ‘Wild’ is organiseren buiten de gevestigde belangen

Wild Projects is het bedenken en initiëren van projecten buiten de gevestigde orde en belangen die een aanzet kunnen zijn voor een nieuwe, duurzame ontwikkeling. Onze samenleving is vastgelopen. Daarom moeten we zoeken naar nieuwe concepten, technieken, producten, organisaties, leefwijzes en verbindingen die de vastgelopen systemen kunnen vervangen.

Bestudeer een cultuur, een techniek, een manier van leven in een ander land of in een ander tijdperk en verbindt dit met de vraagstukken in onze samenleving en met de technologieën van onze tijd.

over_wild_projects
Paleis van de Nieuwe Verbeelding Volksvlijt 2.0

Er zijn veel voorbeelden van organisaties en coöperaties waar mensen met elkaar buiten de gevestigde belangen én de politiek zelf aan de slag zijn gegaan om producten en diensten op de markt te brengen. Veel (semi/overheids)organisaties zijn log en duur geworden door de uit de hand gelopen macht van bestuurders en de grote aantallen managers. Zonder managers kunnen zorgorganisaties uitstekend functioneren met een veel betere kwaliteit tegen lagere kosten. Zero-management zal de leidraad voor het komende jaren moeten zijn. 

Zijn dure bestuurders en managers niet weg te krijgen?

Richt dan zelf met een groep mensen een (coöperatieve) organisatie op en ga de concurrentie aan. Die win je altijd omdat je goedkoper en beter kunt werken. Bovendien voorkom je slachtoffer te worden van bezuinigingen en werkloosheid.

<3> Het belang van kunst en design

(Nederlandse) bedrijven die de laatste jaren opvallen zijn vaak bedrijven uit de creatieve sector waarin aspecten van kunst samen gaan met technologie en sociale innovatie. Vooral nieuwe vormen van organiseren vormen vaak de basis van succesvolle bedrijven. Enkele voorbeelden volgen hieronder.

Studio Roosegaarde met interactieve installaties

Daan Roosegaarde is een kunstenaar en ondernemer die zijn kunstwerken ziet als voorstellen voor de nieuwe wereld. Hij omschrijft zijn werk als techno-poëzie. Met zijn kunstwerken creëert  Roosegaarde waarde. Dat is volgens hem een ideologische waarde omdat hij nadenkt over de toekomst.

Een ander voorbeeld van wild zijn de intuïtieve gebouwen van Ma Yansong

De Chinese architect Ma Yansong is een snel rijzende ster in de architectuurwereld.

over_wild_projects
Ma Yansong fake-hills

project Fake Hills langs de oceaan in de Chinese stad Beihai

Hij vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met de typisch Amerikaanse hoekige wolkenkrabbers. Zijn intuïtieve gebouwen veroveren de wereld en misschien ook op de Zuidas in Amsterdam. Hij vindt de Zuidas overigens een voorbeeld van een ouderwets stedenbouwkundig plan. Over zijn missie stelt Ma dat het tijd is voor een revolutie in de architectuur. Het is tijd voor een nieuw soort stad die een fundamenteel probleem oplost. Namelijk het conflict tussen mens en natuur. Er moet een alternatief komen voor de stad die het landschap opvreet en de mensen vervreemdt van hun oorsprong. Bron: Interview Kirsten Hannema met Ma Yansong in De Volkskrant van 30 november 2012.

over wild projects
CIRCL is een circulair gebouwd paviljoen op de Zuidas Amsterdam

Ik vind zijn gebouwen zoals op de foto zeer vernieuwend door zijn maximale openheid naar de omgeving. Hij lost echter het conflict tussen mens en natuur maar ten dele op. Het gaat ook om het opwekken van duurzame energie en het produceren van voedsel in de stad. De afval problematiek kan worden opgelost door te zorgen dat het grondstof is voor een nieuwe productieketen. Ook het idee om voedsel op maat te printen en te koppelen aan ons DNA profiel kan zorgen dat we met minder meer kunnen doen en afval kunnen minimaliseren. Zie voor 3D printing de blogs in de linkerkolom.

over wild projects
voorstel voor de interactieve stad (toonjans 2017)

<4> Ons uitgangspunt: Meer met minder

Belangrijk uitgangspunt in onze werkzaamheden is ’Meer met Minder’ (‘More with Less’). Aardolie, gas en mineralen raken op. Daarom moeten we die efficiënter toepassen, alternatieven ontwikkelen en hergebruik maximaliseren. Als we bijvoorbeeld met wind, water en zon meer duurzame energie kunnen opwekken dan hebben we minder aardolie en gas nodig. Maar ‘Meer met Minder’ is ook toepasbaar in bijvoorbeeld de gezondheidszorg (minder medicijnen voorschrijven) en in de thuiszorg door verspilling van materiaal tegen te gaan. Een ander voorbeeld is het opslaan en distribueren van meer data met minder energie. Zie bijvoorbeeld het concept van hot, cold and frozen data (Ozzodata). Kortom, organisaties kunnen veel slimmer en duurzamer werken en zo ook kosten besparen.

over wild projects
voorstel voor data centers op een brug van RAU

Nederland loopt achterop als het gaat om het duurzamer maken van economie en samenleving. Vooral de poltiek laat het afweten. Nog steeds krijgt de vervuilende industrie elk jaar miljarden euro’s subsidie. Gelukkig zien we dat bedrijven als Unilever, Akzo, DSM en Philips duurzaamheid wel serieus nemen. Daarnaast zijn veel burgers lokaal actief in energie-coöperaties. Ook veel recent opgerichte bedrijven hebben duurzaamheid als uitgangspunt voor het op de markt brengen van innovatieve producten en diensten.

over wild projects
achitectuurschetsen van (tulp)gebouwen (toonjans ca 2005)

Zie voor meer lezen de publicaties op de boekenplank.

Share

slimmer, creatiever, duurzamer organiseren