StadsMakersLab Almere

Plan voor een stadsmakerslab in Almere

Wij willen een open en toegankelijke locatie in het stadscentrum van Almere ontwikkelen dat gaat dienen als inspirerende ontmoetingsplek, leer- en experimenteerplek, ontwerp- en maakplek, vergader- en debatlocatie, ruimte voor workshops, 3D-maaksessies, kookplek, etc. voor jong en oud.

Het stadsmakerslab Almere moet gaat werken als ‘marktplaats’ voor initiatiefnemers, stadsmakers, burger- en buurtorganisaties, zelfbouwers, ‘de Floriade van onderop’, wijkorganisaties, creatieven en alle stakeholders die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van Almere. Daarbij gaat het ook om het creëren van een nieuwe samenwerkingscultuur tussen met name de burgers en de gemeente.

‘De plek’ functioneert als een platform waarin de deelnemers de stad van de toekomst verkennen, in de overtuiging dat die op lokaal niveau wordt vormgegeven door de energie van burgers zelf. We brengen kennis en ervaringen van burgers bij elkaar, verbinden partijen aan elkaar om te leren en vooral ook om samen te doen en te maken.

wild projects

De locatie is gratis te gebruiken door burgers, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld  onderwijsinstellingen die de ‘wereld’ (in Almere) beter, levendiger, creatiever, innovatiever, ondernemender, duurzamer en socialer willen maken.

‘Stadslabs’,  ontmoetings-, werk-, en leerlocaties, experimentele leer- en werkplekken, wijkinitiatieven in leegstaande gebouwen schieten in Nederlandse steden en wereldwijd als paddenstoelen uit de grond. Veel stadsbesturen ondersteunen deze initiatieven. Het is een nieuwe manier van het creëren van maatschappelijke meerwaarde tegen relatief lage kosten.

wild projects

Stadsambassades (city embassies)

In Nederlandse steden worden stadsambassades ingericht die de beweging van onderop gaat verbinden. Overal nemen burgers initiatieven in de wijken van steden. Dat kunnen kookclubs zijn, ontmoetingsplekken, creatieve hotspots, wijkzorgprojecten, het benutten van leegstaande gebouwen, etc. De Stadsambassades vormen een netwerk van (inter)nationale steden waarin stedelijke vraagstukken en innovaties centraal staan. De Stadambassade is een inter-lokale uitwisseling tussen steden waardoor kennis, ervaring en best practices kunnen worden gedeeld. De Almeerse stadsambassade kan worden gevestigd in het StadsMakersLab Almere (SLA).

Stichting Pakhuis de Zwijger ontvangt een subsidie van de Europese Unie / Citizen-program voor de eerste fase van het programma New Europe – Cities in transition. Van 2014 – 2016 gaat Pakhuis alle 28 hoofdsteden van de EU-lidstaten verbinden in een online-netwerk. In deze steden worden City Embassies gevestigd. Pakhuis organiseert maandelijks field trips naar de aangesloten steden. In de eerste helft van 2016 organiseert Pakhuis de Zwijger in Amsterdam ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap van Nederland een reeks Europese-bijeenkomsten en een driedaagse City Citizen-top.

Informatie via https://www.facebook.com/cityembassiesthenetherlands en

http://www.dezwijger.nl/116265/nl/stadsambassades

Share