Home

Mens en machine in de 21ste eeuw

Veel mensen lopen rond met hulpmiddelen als een pacemaker en een hoorapparaat. In de komende decennia zullen steeds meer hulpmiddelen onderdeel worden van het menselijk lichaam. Hoeveel implantaten, robotarmen en –benen, chips met kunstmatige  intelligentie heeft een mens aan het eind van deze eeuw? Heeft de mens dat nodig om in het jaar 1300 te kunnen overleven?

home wild projects
compositie van robot en mens (basis Michelangelo en robot #wildprojects2017)

Om deze vragen te verbeelden is een schilderij gemaakt over de ontwikkeling van de mens in de 21ste eeuw.  De basis voor het hier onderstaande schilderij zijn de volgende vragen:

Is de Darwiniaanse evolutie van de mens na een miljoenen jaren durend tijdperk ten einde gekomen? Zal de toekomstige evolutie steeds meer technologisch van aard zijn? Als we nu al gebruik kunnen maken van implantaten, robotarmen en –benen, chips en intelligentie in en aan het menselijk lichaam, hoe kan de mens er dan over honderd jaar uitzien?

Het schilderij geeft een beeld van de mogelijke evolutie van mensen en dieren met genetische manipulatie en cyborg-technologie. De titel van het schilderij is ‘Artificial Creatures, een toekomstbeeld van mens en technologie in 2080’.

wild projects home
schilderij artificial creatures – canvas 120×160 acryl – toonjans 2016 – #wildprojects

In de komende decennia zullen wij getuige zijn van grote innovatieve doorbraken in de medische wetenschappen. Het zou zo maar kunnen dat de mens daardoor op veel hogere leeftijd langer gezond kan blijven. Nieuwe vormen van kunstmatige, elektronische intelligentie zullen steeds meer grip krijgen op ons leven. Nu wijst TomTom ons nog de weg, over tien jaar rijdt de auto op de automatische piloot van A naar B en over twintig jaar kunnen we virtueel reizen zonder ons te verplaatsen.

Mens en robot

Het project ROBOT LOVE onderzoekt via diverse platforms wat liefde vermag in de context van robotisering en kunstmatige intelligentie. Technologie biedt ons telkens nieuwe manieren om  onze kansen op overleven te vergroten. Met het ontwerpen van die nieuwe omgevingen beïnvloeden we echter ook onszelf. Robotisering daagt ons uit na te denken over wie we zijn. ROBOT LOVE zoekt nadrukkelijk naar nieuwe, passende formats en presentaties om verschillende publieksgroepen te kunnen bedienen. De ROBOT LOVE art and technology manifestatie vindt plaats in het najaar van 2018 in de stad Eindhoven.

tentoonstelling robotlove in Eindhoven 2018
Mens, technologie en democratie

Zal de mens in staat zijn ethisch verantwoord om te gaan met de snelle technologische veranderingen? Verkeerd gebruik van technologie, per ongeluk of met opzet, kan onze beschaving terugwerpen in het stenen tijdperk. Dit geldt natuurlijk ook voor het niet aanpakken van klimaatverandering. Om te voorkomen dat het uit de hand loopt is internationale samenwerking en besluitvorming nodig. Een grote uitdaging want de meeste politieke leiders zijn vooral bezig met de korte termijn en het verdedigen en versterken van de belangen van hun traditionele achterban. Het huidige democratisch systeem past niet meer bij onze complexe samenleving. Eén keer in de vier jaar stemmen op een politieke partij waarmee we het maar voor een deel eens zijn, helpt niet om de ingrijpende veranderingen in ons leven in goede banen te leiden. Lees voor meer informatie over dit vraagstuk de blogs over democratische vernieuwing en het Spinoza Centrum op deze website.

Bovendien is (één keer per vier jaar) stemmen risicovol omdat Google, Facebook en Twitter met hun (geheime) algoritmen het gedrag van mensen (kiezers) kunnen beïnvloeden.   

Zijn we nog wel in staat om de macht van deze big data bezittende multinationals binnen de perken te houden? Hoe kunnen we voorkomen dat verkiezingen worden gemanipuleerd via Facebook en Twitter? En hoe kwetsbaar is onze democratie voor inmenging van buitenaf?

Onderzoekseconoom James Henry in Trouw van 2 november 2017: er komt steeds meer informatie los over de manier waarop Rusland de Amerikaanse publieke opinie bestookte. Niet alleen werden e-mails van de Democraten gestolen en via WikiLeaks bekendgemaakt, maar er werden via Facebook nepberichten verzonden, nauwkeurig gericht op kiezers die mogelijk naar Trump over te halen waren, in staten waar kleine verschuivingen het verschil tussen winst en verlies konden maken.

home wild projects
robot met aarde gezien vanaf de maan (compositie met o.a. foto van Wikipedia)

Wild Projects levert creatieve toepassingen

Wild Projects ontwikkelt creatieve toepassingen voor maatschappelijke innovatie. Om de samenleving slimmer, socialer en duurzamer te maken. home_wild_projects_logoWij zien de stad als een laboratorium van verandering.   Amsterdam  en bijvoorbeeld ook Eindhoven beschikken over locaties voor het faciliteren van start-ups op het gebied van techniek, wetenschap en design.

home_wild_projects
geodesign_wild_projects

Maar er is meer nodig. Een goede voedingsbodem voor wetenschap, techniek en design begint al op jonge leeftijd. Daarom willen wij dat elke stadswijk een ontmoetings- en maakplek heeft om initiatieven van onderop en van jong en oud te faciliteren. Wij willen dat jongeren, vanaf groep 8 van de basisschool, in citylabs (maakplekken) kunnen experimenteren met techniek, design en bijvoorbeeld 3D printers. Onderwijs wordt zo aangevuld met werkplaatsen zodat er in Nederland een creatieve en innovatieve maakcultuur ontstaat. Do-it-yourself én do-it-together!

Wij onderzoeken wat het nieuwe maken betekent voor mensen en voor de samenleving. In de blogs op deze website staan voorbeelden van toepassingen om maken in steden te stimuleren zoals het plan voor de innovatiecampus.

maakfestijn georganiseerd door de Waag in Amsterdam (bron website van de Waag)
Het is tijd voor fundamentele hervormingen

Einstein heeft het volgende gezegd: ‘we could not get out of a problem with the same thinking that got us into it.’ Dit kan ook worden gezegd over het huidige politieke bestel en de wijze waarop veel politici nog functioneren. Maar lokaal kunnen politieke partijen het verschil maken als zij initiatieven van creatieve en ondernemende burgers stimuleren en faciliteren.

home_wild_projects
In de voorstelling op het schilderij ‘De val van Icarus’ van Pieter Bruegel de Oude (ca 1558) wordt de nadruk gelegd op de landbouwer op de voorgrond, de herder en de visser, die geen acht slaan op het drama dat zich in hun nabijheid afspeelt. Bron: Wikipedia.

Op Europees niveau zal meer geïnvesteerd moeten worden in R&D. De focus op onderzoek zal duizenden arbeidsplaatsen voor hoogopgeleide werkloze jongeren opleveren. Politici blijven echter de belangen van de landbouw (vaak  grootgrondbezitters) behartigen terwijl jongeren geen werk hebben. In Spanje is 55% van de jongeren werkloos; de obers in Spanje zeggen dat zij de best opgeleide mensen ter wereld zijn. In Nederland werkt 25% van de jonge academici ver beneden het opleidingsniveau, bijvoorbeeld als schoonmaker of als medewerker aan een lopende band.

Wij proberen met onze creatieve denkkracht zogenaamde wild projects in gang te zetten. Wij willen bijvoorbeeld dat leerlingen van groep 8 kennis maken met ondernemerschap en innovatie. De ervaring dat het leuk is om iets te creëren en construeren kan het begin zijn van later ondernemerschap. In een economie waarin we meer moeten doen met minder is het belangrijk dat creativiteit en ondernemerschap al op jonge leeftijd worden gestimuleerd.

Creatieve, ondernemende mensen maken het verschil

Jongeren zullen na hun studie in staat moeten zijn om zelf werk te creëren. Creatieve, ondernemende, jonge mensen kunnen het verschil maken. Bijvoorbeeld door vanuit een nieuw perspectief en met nieuwe waarden producten en diensten op de markt te brengen. Maar ook door de concurrentie aan te gaan met gevestigde bedrijven die niet in staat zijn zich aan te passen. Wij kunnen nieuwe ondernemers helpen bij hun ontdekkingstocht. In de toolkit staat een aanpak om aan de slag te gaan.

wild projects: nieuwe groei door do it together!

Mede door de bankenfraude, de euro crisis, de bezuinigingen, het veranderende consumentengedrag en de vergrijzing is de rek uit de economische groei. De Duitse economie is sterk dankzij de enorme investeringen in duurzame energie. Er werken bijna 400.000 mensen in de schone technologie (cleantech) sector. Maar als je niet kunt investeren kan de ‘meer met minder’ strategie de positie van een bedrijf versterken. Dit kan door het besparen op of het vervangen van schaarse grondstoffen door dematerialisatie, het ontwikkelen en gebruiken van alternatieve materialen en 3D-printing.

home wild projects
Ontwerp van een Paleis voor Volksvlijt 2.0

Door het slimmer en duurzamer maken van organisaties door het effectiever en duurzamer inzetten van mensen en het werken met teams en zo weinig mogelijk managers. Nieuwe groei die de aarde niet verder uitput kan vooral worden gerealiseerd door kennis te delen, talententeams te vormen en samen te werken met een gemeenschappelijke visieDit kan met een coöperatie, bijvoorbeeld een researchcoöperaties die onderzoek doet naar nieuwe medicijnen en op de markt brengt. In de toolkit staan voorbeelden van innovatieve bedrijven.

home_wild_projectsDuitsland heeft de omslag naar de groene economie met groene groei al gemaakt. In Nederland begint dit lokaal op gang te komen. Onze activiteiten zijn gericht op het helpen van organisaties die gericht zijn op het realiseren van meer met minder energie en materialen en het centraal stellen van de menselijke behoeftes in plaats van de (neoliberale) eisen van de markt.

Michael Porter (shared value) stelt: ‘Wat goed is voor de samenleving is goed voor bedrijven’. Zie bij diensten wat advies- en projectbureau Wild Projects voor u kan betekenen.

Mooi voorbeeld van meer met minder en beter

Onze visie kunnen we aanvullen met een voorbeeld van meer met minder. Wij willen u graag kennis laten maken met de bioloog Miguel Medialdea van Veta La Palma. Miguel kweekt vis op een natuurlijke manier zonder de vis voer te geven. Miguel stelt dat hij een expert is in het creëren van relaties. Daarmee heeft hij een circulair business model ontwikkeld. Miguel zegt in de video: ‘We have to try new business models integrated in nature’. Klik op de video hieronder.

Bezoek voor meer informatie over stadmakers de website www.stedenintransitie.nl.

Bij de teksten en de afbeeldingen zijn de namen van de makers en andere betrokkenen gemeld. Indien er nog bronnen ontbreken dan graag een reactie plaatsen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

kunst, cultuur en architectuur