Amsterdam slimmer en schoner met de ‘YOET’

YOET – Your Own E-Taxi is next step voor binnenstedelijke mobiliteit

De Yoet is een elektrische taxi die je op afroep bestelt en zelf bestuurt. Door de breng- en haalservice is de Yoet een uiterst effectief transportmiddel. De YOET kan Amsterdam slimmer, schoner en leefbaarder maken. Lees hieronder waarom de oproep-taxi YOET hieraan kan bijdragen.

Te hoge concentraties luchtvervuiling in Amsterdam

Amsterdam wordt steeds voller met auto’s, scooters, fietsers, voetgangers en touringcars met toeristen. De discussies over het toerisme laaien op want de leefbaarheid staat onder druk en de luchtvervuiling is een bron van zorg. De belangrijkste bron van luchtvervuiling is het verkeer. De uitlaatgassen in de stad zorgen voor relatief hoge concentraties luchtvervuiling. Scooters, auto’s met  dieselmotoren en touringcars zijn de grote vervuilers. YOET - wild projects

De buitenluchtkwaliteit voldoet op veel plekken in de stad niet aan de geldende normen. Luchtvervuiling leidt tot verhoogde gezondheidsrisico’s voor kinderen, ouderen of mensen die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben.

De maatregelen van de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren leveren weinig op. Touringcars mogen het centrum inrijden om toeristen af te leveren voor een boottochtje. De grachten van Amsterdam staan vol met geparkeerde auto’s. Een flink deel daarvan is niet van de bewoners maar van bezoekers. Als alleen bewoners daar kunnen parkeren, kan er veel open ruimte worden gecreëerd. Misschien is het zelfs mogelijk om één zijde van de grachten helemaal autovrij te maken. Toeristen kunnen dan al wandelend ongehinderd genieten van Amsterdam. Om te voldoen aan de vraag naar mobiliteit kan de elektrische taxi een uitstekend alternatief zijn.

Het wordt tijd om Amsterdam voor te bereiden op de grote toeristenstromen in de komende decennia. 

Dit kan bijvoorbeeld door veel meer ruimte te creëren voor voetgangers. Haal de parkeerplaatsen aan de centrumzijde van de grachten weg en vervang ze door brede stoepen voor wandelende Amsterdammers en toeristen. En voor stroken met wit zand voor strandjes langs de grachten. Langs de Seine in Parijs gebeurt dit al.

Waarom is de gemeente Amsterdam zo traag met innovaties in de stad?

stadsstrand langs de Seine - YOET - wild projects
Langs de Seine in Parijs kan het al. Dit is een mooi voorbeeld voor strandjes langs de Amsterdamse grachten.

Hoe werkt de YOET

De afkorting voor Your Own E-Taxi is YOET. Het is een elektrische auto voor vijf personen die je op afroep kunnen bestellen. We dachten er eerst een robot auto van te maken maar dat heeft grote nadelen. Er moet namelijk geïnvesteerd worden in een digitaal geleidesysteem. Problematischer is dat een robot auto bij drukke voetgangerspassages, zoals de Leidsche straat, moeite zal hebben om door te rijden. Want voetgangers zullen waarschijnlijk niet spontaan doorgang verlenen. Daarom is de Yoet een elektrische taxi mét een bestuurder. Via een app wordt de taxi bestelt en een chauffeur brengt vervolgens de oproep auto naar het gevraagde adres. De taxichauffeur stapt uit, controleert digitaal de gegevens van het rijbewijs en overhandigt de Yoet aan de gebruiker. Vervolgens haalt de taxi-chauffeur een vouwfiets uit de taxi en fietst naar de Yoet-centrale. Of krijgt onderweg een melding om een Yoet op een ander adres te halen. Inmiddels is de gebruiker van de taxi op weg naar een of meer bestemming(en) in het centrum van Amsterdam. Gebruikers met een abonnement kunnen de taxi ook zonder tussenkomst van een fietsende taxichauffeur van elkaar overnemen. De gegevens tussen de gebruikers worden online verwerkt voor de overdracht en de betaling.

Door de breng- en haalservice kan de Yoet snel worden geïntroduceerd zonder grote investeringen in de infrastructuur.

(Whats)app voor een ‘yoetje’  en binnen tien minuten hij staat voor de deur

Meer lezen over smart cities en robotauto’s in Amsterdam. De foto in de header van dit artikel is een compositie van afbeeldingen van Google, de elektrische robotauto EZIO en een elektrische vouwfiets van Brompton.

De YOET  is een van de mogelijke oplossingen om de luchtvervuiling te verminderen. Het kan als voorbeeld dienen voor het realiseren van het start-up project 1000 sunflowers for Amsterdam (#1000sunflowers4Amsterdam). SUN staat voor solutions for urgent needs. Uitgangspunt voor de starters zijn het oplossen van urgente problemen in samenleving.

Meer lezen over de luchtvervuiling in Nederland en Amsterdam Lees verder Amsterdam slimmer en schoner met de ‘YOET’

Share