social design

social design

social_design
Social Design is het creëren van nieuwe perspectieven op actuele onderwerpen. Met creativiteit benaderen we maatschappelijke vraagstukken en leveren we een bijdrage aan mogelijke oplossingen. Met Social Design streven we naar een slimme, sociaal/inclusieve en duurzame balans tussen economie, maatschappij en klimaat. Het ontstaan van inclusieve buurteconomieën is een ontwikkeling in grote steden die wij volgen en stimuleren. In het artikel ‘Gentrificatie, vloek of zegen’ beschrijven we de buurteconomie als ‘nieuwe’ motor voor stedelijke ontwikkeling van onderop.   
Wild Projects levert met onderzoek en bottom-up initiatieven een bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling. Creatieve, innovatieve en ondernemende burgers bepalen steeds meer de kwaliteit en kracht van steden: mensen maken de stad. Een verstandige lokale overheid faciliteert de ‘do it yourself’ en ‘do it together’ beweging.

Met elkaar samenwerken is dé innovatie die de wereld leefbaarder en duurzamer kan maken.

Onze ‘social design’ diensten
wij helpen u bij het slimmer en duurzamer maken van uw organisatie
  • bij het slimmer, socialer en duurzamer maken van steden met bijvoorbeeld broedplaatsen voor stadmakers en het oplossen van stedelijke problemen met slimme toepassingen (smart cities)
  • wij ondersteunen bottom-up initiatieven op het gebied van stedelijke ontwikkeling en de ‘do it yourself & do it together’ economie (stadmakers en stadsambassades)
  • en wat we graag doen is het beschrijven van gebeurtenissen en het verbeelden daarvan met objecten, installaties en schilderijen. 

    social design
    Een mooi voorbeeld van de toepassing van social design zijn Petra Janssen & Simone Kramer van Social Label. They compiled the SOCIAL DESIGN ROUTE of the Dutch Design Week in 2017 with “Design and communication open up new perspectives on the changing society and set the labour market in motion.”
Onze visie

Nederland kan zoveel meer en beter. Veel politici en veel ondernemers kunnen zich niet aanpassen aan een snel veranderende wereld. Zij blijven dezelfde, traditionele belangen dienen of dezelfde producten en diensten leveren. Wij kunnen organisaties en starters helpen met het ontwikkelen van een nieuwe visie. Wij kunnen ook helpen door creatieve en ‘wilde’ ideeën te bedenken die het vertrekpunt voor verandering kunnen zijn. Wij vinden verder dat organisaties veel slimmer en duurzamer ingericht kunnen worden door het werken met teams en het aantal managers te beperken tot nul, tenzij zij aantoonbaar toegevoegde waarde hebben.

Wild projects

kunstwerk van Ai Weiwei in Tilburg
kunstwerk van Ai Weiwei in Tilburg

Met onze dienst wild projects willen wij projecten initiëren buiten de gevestigde orde en belangen die een aanzet kunnen zijn voor een nieuwe, duurzame ontwikkeling. Onze samenleving is vastgelopen. Daarom moeten we zoeken naar nieuwe concepten, technieken, producten, organisaties, leefwijzes en verbindingen die de vastgelopen systemen kunnen vervangen. We moeten meer experimenteren om nieuwe banen te scheppen en de samenleving slimmer, dynamischer en duurzamer te maken. Meer lezen.

Zero-management

Bestuurders en managers hebben de samenleving te veel op kosten gejaagd met hun fusies, schaalvergroting en zelfverrijking. We hebben ook veel te veel managers in Nederland. Het is tijd om de bakens te verzetten en professionals op de werkvloer centraal te stellen.

Gerhard Richter schildert
Gerhard Richter schildert

Om deze visie wat extra te aan te dikken, gebruiken wij de term zero-management. Omdat managers geen productieve arbeid verrichten hebben zij tijd om allerlei activiteiten te verzinnen waar de mensen op de werkvloer last van hebben. Managers krijgen meestal veel meer salaris dan de werknemers die het uitvoerende werk moeten doen. Bezuinigingen treffen bijna altijd werknemers die produceren en niet de bestuurders en managers. Het wordt tijd om de managementlagen weg te snijden en sociale innovaties in het werk door te voeren. Een meewerkend voorman of -vrouw die produceert en daarnaast leiding geeft, werkt in de praktijk vaak wel goed.

Werken en leren
dit kun je ook leren
dit kun je ook leren

Door de ontgroening en vergrijzing is het van belang om mensen beter te benutten. Ieder talent dat verloren gaat is verspilling. Veel mensen hebben geen baas meer nodig.

Zonder managers ontwikkelen medewerker in organisaties  sneller nieuwe competenties, leiderschapskwaliteiten en verantwoordelijkheidsgevoel. Dit ervaren bedrijven die zonder managers werken.

Bij het beter benutten van medewerkers kan digitaal onderwijs (Moodle) een belangrijke rol spelen. Het onderwijs kan beter worden aangepast aan de gevraagde kennis en aan het ritme van het werkproces. Met als resultaat een effectiever leerproces. Wild Projects helpt organisaties bij het invoeren van digitaal leren. Belangrijk aspect daarvan is het doorvoeren van sociale innovaties. Digitaal leren en social media kunnen werk effectiever, efficiënter en ook veel leuker maken. Door het gebruik van social media zijn mensen beter in staat om samen te werken en zich sneller aan te passen aan veranderingen.

Leerlingen op de basisschool kunnen al leren beter om te gaan met veranderingen. Samen op ontdekkingstocht en iets concreets construeren met behulp van creatieve opdrachten (zie het voorbeeld van Spinlab op de website).

Werken in teams aan innovatie

Mirjam van Praag, hoogleraar Ondernemersschap en Organisatie van de Universiteit van Amsterdam, onderzoekt hoe teams van ondernemers een beter resultaat kunnen boeken in een andere samenstelling. In de video hieronder vertelt zij over haar onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek van teams op http://www1.fee.uva.nl/pp/cmvanpraag/

Sluimerend conflict tussen managers en werknemers op de werkvloer

In een groot aantal bedrijven, organisaties in de zorg en bijvoorbeeld ook in woningbouwcorporaties is sprake van een botsing tussen het beleid en de mentaliteit van bestuurders en managers enerzijds en de werknemers die produceren anderzijds. Veel mensen op de werkvloer moeten steeds harder werken tegen lagere lonen. Zorginstellingen gaan failliet door wanbeleid van bestuurders en managers. Gabriël van den Brink stelt in een artikel in de Volkskrant dat over een conflict in de ING gaat:

Wat we veelvuldig zien is dat bedrijven, managers of leidinggevenden een cynische visie hebben en denken dat alles om macht en marktaandeel gaat. Moraliteit speelt voor hen geen echte rol. Terwijl veel professionals juist wel door morele idealen gemotiveerd zijn.

Tot op heden komen de managers daarmee nog weg, zegt Van den Brink, mede-auteur van het boek Beroepszeer – waarom Nederland niet goed werkt.

Professor Gabriël van den Brink (Universiteit van Tilburg) deed onderzoek naar conflicten op de werkvloer. Met name tussen professionals die bepaalde beginselen of idealen op na houden en in botsing komen met de heersende codes in hun bedrijf. ‘Dat loopt maar al te vaak verkeerd voor de betrokkenen af’ aldus van de Brink in de Volkskrant van 5 maart 2013. Meer informatie over het omgaan met conflicten op de werkvloer vindt u op de website www.therra.nl.

Lees het artikel ‘Gentrificatie, vloek of zegen’ met informatie over buurteconomieën en social design in buurten. Meer informatie via Nieuw Nederland – steden in transitie

social_design

geodesign toonjanz2013

Share

slimmer, creatiever, duurzamer organiseren