WeResearchTheCity

We Research The City

We Research The City ondersteunt de ‘WeMakeThe.City beweging’. Om goed samen te kunnen werken is ook onderzoek nodig. Stadmakers en stadonderzoekers kunnen samen met kennisinstituten onderzoek doen naar de ontwikkeling van de stad van de toekomst.

Creatieve, innovatieve en ondernemende burgers bepalen steeds meer de kwaliteit en kracht van steden: mensen maken de stad. Make your cityIn het artikel ‘Gentrificatie, zegen en vloek’ beschrijven we de buurteconomie als ‘nieuwe’ motor voor stedelijke ontwikkeling van onderop. In Tulip City staat een pleidooi om door zelf-organisatie niet alleen een gebouw samen te ontwikkelen maar ook een buurt.

We Research The City
we make the city door samen te werken (geodesign toon jansen)

Missie en strategie WeResearchThe.City

Hoeveel er ook verandert in de stad en de regio, ons uitgangspunt blijft hetzelfde: ‘wij’, de burgers willen dat de veranderingen zorgen voor een meer leefbare, duurzame en sociale stad. Een stad en regio van iedereen. 

We Research The City
we research the city (tekening tj2011)

Missie

Het is onze missie om met ons onderzoek een bijdrage te leveren aan de leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van de metropoolstad Amsterdam, daarbij het maken, doen en leren in de stad te ondersteunen en het presteren en functioneren van de overheid te helpen verbeteren. We onderzoeken onder andere of:

 • de veranderingen in de stad gepaard gaan met verbeteringen van de kwaliteit van de leefomgeving
 • de bouwprojecten van met name de commerciële projectontwikkelaars voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van circulariteit en bijdragen aan (groene, sociale, ontmoetings-) voorzieningen in de omgeving
 • de politieke partijen hun beloften nakomen als zij in de colleges zitten
 • overheid ook daadwerkelijk de hoogste eisen stelt aan bedrijven die de stad veranderen en ze mede verantwoordelijk maakt voor de leefomgeving
 • de betrokken partijen open en transparant te laten samenwerken  inzake de te realiseren doelen voor met name circulariteit
 • de “WE” partijen beter te laten samenwerken bijvoorbeeld door zelf-organisatie (niet alleen zelfbouw van één gebouw, maar ook van een buurt).

  We Research The City
  Bij de Papaverdriehoek in Buiksloterham was de opdracht om het bestaande industriegebied gefaseerd om te vormen tot een aantrekkelijk woonwerkgebied. De winnaar is Makers Neighboorhood, die in het ontwerp De Ceuvel een plek geeft. Team Representative: Alessandro Macaluso (IT) – architect and urban designer Associates: Carlotta Basoli (IT) – landscape architect; Andrei Deacu (RO) – urban designer; Giovanni Lavanna (IT) – architect

We Research The City: beoogde doelen

 • het ondersteunen van de WeMakeThe.City beweging en het vergroten van de collectieve zelforganisatie van de bewoners
 • het maximaliseren van de waarden zoals duurzaamheid, leefbaarheid, inclusiviteit bij de ontwikkeling en realisatie van de stad en regio van de toekomst
 • het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokkenen met een transparante regie en besluitvorming over de te realiseren waarden.

Bij aansturing door de gemeente van bijvoorbeeld stadsontwikkeling, aanbesteding en projectontwikkeling zal openheid moeten worden gegeven over de eisen die aan betrokken partijen worden gesteld. Als dat afwijkt zal de gemeenteraad het besluit over go/no go moeten kunnen geven.

We Research The City
‘the connected city’ – steden worden steeds complexer (geodesign toon jansen)
Mensen maken de stad: creatieve, innovatieve en ondernemende burgers bepalen steeds meer de kwaliteit van steden. Met elkaar samenwerken is dé innovatie die de wereld leefbaarder en duurzamer kan maken.

Om het ‘maken’ te ondersteunen is onderzoek nodig. De uitkomsten WeResearchThe.City kan helpen om de kwaliteit van de veranderingen te optimaliseren. 

We Research The City
WeMakeTheCity festival in Amsterdam

Op de website WeMakeThe.City staat het volgende: ‘Wereldwijd groeien steden onstuimig, zo ook Amsterdam en de Metropoolregio. Deze groei brengt urgente vraagstukken met zich mee over bijvoorbeeld het klimaat, veiligheid, betaalbaar wonen en gezondheid. Kernvraag is: in wat voor een stad willen wij leven – over vijf, tien, vijftien jaar? WeMakeThe.City gaat met jou en heel veel anderen op zoek naar antwoorden. Want de stad van de toekomst maken we samen.’

Wie is we?

Iedereen die in of met de stad te maken heeft, in welke rol dan ook. Vaak ben je meer van die mensen tegelijkertijd. Ambtenaar, bewoner, vader. Moeder, forens, bezoeker. Voor alle mensen in alle verschijningsvormen en met alle achtergronden. Alle mensen maken de stad. Simpelweg door er te zijn, of juist door er actief aan bij te dragen.

We Research The City
Het festival dat de stad beter maakt (juni 2018)

We Research The City: wie zijn de onderzoekers?

In het geval van research is de ambtenaar of de politicus en andere belanghebbenden, zoals een projectontwikkelaar niet betrokken als mede onderzoeker. Wel kan het onderzoek door bijvoorbeeld de overheid worden gefaciliteerd of op een andere wijze worden ondersteund. De overheid of andere partij kan ook opdrachtgever zijn als veranderingen stagneren, de beoogde resultaten niet worden behaald, gebiedsontwikkeling ten koste gaat van bepaalde stakeholder(s) of als bijvoorbeeld betrokken partijen verschillen van inzicht hebben.

We Research The City
ingang van de Ceuvel tijdens We Make The City bijeenkomst (fototj18)

Informatie over de bottom-up beweging op de website Nieuw Nederland – steden in transitieWe Research The City

Bij de tekst en de afbeeldingen zijn de namen van de makers en andere betrokkenen gemeld. Indien er nog bronnen ontbreken dan graag een reactie plaatsen.’

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

kunst, cultuur en architectuur